Εργασία από το σπίτι

Ντυνόμαστε σαν να ετοιμαζόμαστε να πάμε στο γραφείο. Να θυμάστε ότι μία περιποιημένη εμφάνιση μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση!

Οργανώνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα τηρούμε. Αποφασίζουμε πότε θα κάνουμε άλλες δουλειές, βάσει του ωραρίου εργασίας μας.

Προγραμματίζουμε συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους συναδέλφους μας.

Φροντίζουμε να κάνουμε τακτικά διαλείμματα για να κινηθούμε, να πιούμε νερό ή για να φάμε ένα φρούτο!